Privacy Policy

Privacy een goede zaak!
Trendykoken.nl gebruikt uw klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft; het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie. Trendy Koken verspreidt voor dit laatste doel een e-mail nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt alleen verspreidt naar klanten die in het bestelscherm hiertoe toestemming hebben gegeven. Deze toestemming wordt gegeven door de klant zelf d.m.v. het aanvinken van het blokje 'ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen'.  Indien U nadien geen prijs meer stelt op deze e-mail nieuwsbrief kan U zich hiervoor afmelden via "Mijn Account". Trendy Koken verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw e-mail adres NIET aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.