Privacy Policy

Privacy een goede zaak!
Trendykoken.nl gebruikt uw klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft; het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie. Trendy Koken verspreidt voor dit laatste doel een e-mail nieuwsbrief. Iedereen U geen prijs stelt op deze e-mail nieuwsbrief kan U zich hiervoor afmelden via "Mijn Account". Trendy Koken verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw e-mail adres NIET aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.